Habo vägkyrka

Habo kyrka Habo kyrkby, Prästebolet 3