! Detta evenemang har redan varit

Adventsgudstjänst

Kören Glädje medverkar. Adventsfika innan gudstjänsten.

Arrangör: Svenska kyrkan

Gustav Adolfs kyrka Gustav Adolf