! Detta evenemang har redan varit

Ängens Dag

Naturskyddsföreningen i Habo har slåtter på Tålåsen

Vi fortsätter med att slå våra ängar vid Tålåsen för att gynna orkidén brudsporren som växer på dessa platser. Brudsporren gynnas av att marken runt omkring slås med lie.

Tag med förmiddagskaffe som vi dricker vid en rast. Dessutom är det bra att ta med vatten för att dämpa törsten. Samling på parkeringen vid Hembygdsgården för samåkning.

Läs mer på Naturskyddsföreningens webb.

VÄLKOMNA PÅ SLÅTTER!

Arr:Naturskyddsföreningen Habo

Habo hembygdsgård Samling på parkeringen vid Hembygdsgården för samåkning.