Baskarpsbadet

I Baskarp finns Habos längsta sandstrand.

Sanden är finkornig och badet är långgrunt. Den södra delen av stranden (vid den stora parkeringsplatsen), är en kommunal badplats. Vattnet i Vättern är klart och för det mesta mycket uppfriskande. Kiosken, som är öppet vid fint väder, drivs av Sveduddens båtklubb. Båtklubben ansvarar även för gästhamnen. WC finns tillgänglig för bad- och hamngäster under kioskens öppettider. Camping är inte tillåtet vid Baskarps badstrand.

Vid de kommunala badplatserna i Domsand, Furusjö och södra stranden i Baskarp är det inte tillåtet att ha med hundar på stranden under badsäsongen. Vid övriga stränder i kommunen är det tillåtet med hundar, men visa hänsyn till övriga badgäster.

Baskarp 56692 Habo