! Detta evenemang har redan varit

Café- och sångkväll

Torgny Gustavsson med döttrar, Skövde.

Arrangör: Rödåns Friförsamling.

Rödåns missionshus 1 566 93 Brandstorp