! Detta evenemang har redan varit

Gudstjänst

Tacksägelsegudstjänst med LRF. Skänk gärna skördealster.

Tacksägelsefest i församlingshemmet med fika och försäljning av skördealster. Arrangör: Svenska kyrkan.

Gustav Adolfs kyrka Gustav Adolf