Gustav Adolfs kyrka

Gustav Adolfs kyrka har anor sedan 1100-talet.

Den uppfördes ursprungligen i Fiskebäck vid Vätterns strand omkring 15 km söder om dess nuvarande plats. Traditionen berättar att en förnäm kvinna, som råkat i sjönöd på Vättern, lär ha avgivit ett löfte att uppföra en kyrka på den strand, där hon "blefve räddad". Denna kyrka brann dock ned år 1623, varpå en ny uppfördes på samma ställe.