! Detta evenemang har redan varit

Julnattsmässa

Sångmedverkan. Kyrkfika.

Arrangör: Svenska kyrkan

S:t Johannes kyrka Kapellgatan 32