! Detta evenemang har redan varit

Gudstjänst för små och stora

Kyrkfika.

Arrangör: Svenska kyrkan

S:t Johannes kyrka Kapellgatan 32