! Detta evenemang har redan varit

Musikgudstjänst

Kyrkokören medverkar. Kyrkokören medverkar. Kaffeservering och försäljning av skördealster i Sockenstugan.

Arrangör: Svenska kyrkan

Habo kyrka Habo kyrkby, Prästebolet 3