! Detta evenemang har redan varit

Släktforskningens Dag och Öppet Hus

Årets tema är "Officerare och soldater - deras liv och bostäder". Den som släktforskar dyker ofta på en släkting som varit indelt soldat. Indelningsverket avskaffades 1901, men den siste indelte soldaten tjänstgjorde fortfarande 1969 – som 90-åring. Soldattorpen var byggda i stort sett enligt samma ritning. När det kom till officersbostäderna var det snarare principen "ju högre grad desto större hus" som gällde.

Kom och besök oss i bibliotekets källare. Där har vi vår föreningslokal. Insläpp via biblioteket eller via bostadsentrén på baksidan. Arrangör: Habobygdens Släktforskarförening

Habo bibliotek Habo Bibliotek, Jönköpingsvägen 2, 566 31 HABO