! Detta evenemang har redan varit

Tacofredag

Välkommen du som är van taco-ätare eller inte. Dela fredagsgemenskapen tillsammans i Kyrkans hus. Vi avslutar med andakt i kyrkan kl. 19.

Självkostnadspris. Anmälan senast 24 november till habo.pastorat@svenskakyrkan.se. För mer information kontakta Monica tel. 0364-49615, Erica tel. 036-49604.

Arrangör: Svenska kyrkan

Kyrkans hus