! Detta evenemang har redan varit

Träffpunkt Furusjö

En träffpunkt för pensionärer och daglediga.

Grötfest. Änglar - finns de? Malin Rylander Trollhättan. Arrangör: Furusjö Alliansförsamling

Alllianskyrkan Strandvägen 8