I Habo finns inte mindre än 11 naturreservat!

Övriga naturreservat Baremosse, Domneån, Dumme mosse, Gagnån, Habomossen, Haboskogen och Skämningsfors naturskog.

"Habo naturguide" som visar vägen till 40 olika naturupplevelser i kommunen, kan du hämta gratis på biblioteket och på Habo turistinformation.