Motionsspår Gränsenstugan (längre spår), Habo

Två längre spår som delvis går på Högamon med underbar utsikt över Vättern. Ansluter till Bankerydsleden, Jönköping. Kartor för utskrift finns på www.skaraborgsleder.se.

Längden på spåren är 10,5 km (blått) och 14 km (grönt). Terrängen är bitvis relativt kuperad med ett par längre stigningar och spåren går genom ett blandat barrskogs- och kulturlandskap. Kran med dricksvatten finns på Gränsenstugans utsida. Längd: 10,5 - 14 km. Tid: 3-5 timmar. Start: Gränsenstugan, Habo. Här finns också elljusspår, motionsspår och ett utegym.

Gränsenstugan, Skyttevägen 21 566 34 Habo