Naturreservat Hökesån Habo och Hökesån nedre

De två naturreservaten bildades 2015 för att skydda naturen längs Hökesån och Pirkåsabäcken. Reservaten sträcker sig genom Habo samhälle och hela vägen ner till Vättern.

Längs stränderna finns fina skogsmiljöer och ett nät av smala stigar att promenera på. Informationstavlor finns utmed hela Hökesån vid Spinnet, NordiQ, reningsverket, Habo pistolskytteklubb och nere vid Vättern. Hökesån rinner i en smal och skuggig dalgång. Välkommen att utforska området, men tänk på att stigarna kan vara leriga och hala, särskilt när det har regnat. Grova skor rekommenderas. Norr om Spinnet, i anslutning till bron vid Pirkåsabäcken, finns en funktionshinderanpassad fikaplats