Hökensås naturreservat

Här finns gott om bär och svamp och fina små sjöar att fiska eller bada i.

Hökensås naturreservat är ca 5 200 hektar och omfattar både flacka områden och branta åsar. Dessa bildades då inlandsisen drog sig tillbaka och gör Hökensås till en mycket speciell naturupplevelse. I sänkorna finns ett 50-tal sjöar och tjärnar, varav ett 20-tal är öppna för fiske. Här växer mest tallskog och på de torraste delarna bildar renlavar en heltäckande matta på marken. Flera vandringsleder genomkorsar området.