Falks grav

Uppe på Svedmon på Hökensås i korset mellan Gamla landsvägen och Göteborgsvägen finns Falks avrättningsplats, utmärkt med stenar och ett kors.

Natten mellan den 22 och 23 augusti 1854 rånade Jonas Falk och Ander Frid postdiligensen mellan Jönköping och Falköping. Falk sköt postiljonen till döds och Frid slog ned postdrängen. Bytet blev nära 2.000 riksdaler banco. De båda rånarna flydde via Hjo över Vättern till Stockholm men greps snart. Frid dömdes till döden men benådades senare till livstids fängelse. Falk dömdes att mista livet genom halshuggning. Avrättningen ägde rum vid Svedmon år 1855, platsen är än idag utmärkt med stenar och ett järnkors. Graven är oftast smyckad med blommor. Hur blommorna kommer dit kan ingen med säkerhet säga.