Habo hembygdspark

Hembygdsgården ligger centralt i Habo och här finns ett flertal intressanta byggnader.

Här drivs också en aktiv verksamhet med visningar, fester, sång och musik. Föreningen hyr även ut huvudbyggnaden för kalas och andra sammankomster.Byggnaderna: Hembygdsgården är från gården lilla Flittered i Gustav Adolf socken. Från 1680 till 1890 var gården Profossboställe. Profoss var den militära rättsskiparen, åklagaren och verkställaren av militära bestraffningar. Arresten hade han i sin tjänstebostad och idag kan man se dessa två kamrar med galler för fönstren. Härbret skänktes till förening av ägarna till Skämningsfors. Här förvaras en rad hushållsredskap av trä. Smedjan låg ursprungligen vid Mölekullens gård och visas ibland i drift vid sommarfesterna. Ekeredsstugan är ett tidigt 1700-talshus från N. Ekered. Här ser man bostadsutrymmen med murad bakugn och ett mindre skolmuseum. Stena Gustavs Stuga är en gammal backstuga från cirka 1830, ursprungligen belägen vid Fiskebäcks kapell. I murstocken finns en liten bakugn. Loftboden flyttades från Flatered i Habo. Här finns bland annat en skomakarverkstad och en mangelutrustning samt linberednings och vävningsredskap.Visthusboden "Pukes Lagård" kommer från Nolgården i Gustav Adolf.

Munkvägen 566 Habo