Brandstorps hembygdsgård

Brandstorps hembygdsgård ligger i Brandstorps kyrby, bredvid kyrkan. Här finns museum, lanthandel, det "Egyptiska tältet" och flera äldre byggnader. Sommarservering 2 juli - 8 augusti 2021, Fredag - söndag kl 14-18.

Brandstorps hembygdsförening är en mycket aktiv förening som tagit till vara ett antal äldre byggnader från trakten och placerat dem på ett område alldeles intill Brandstorps kyrka. Här finns bland annat det så kallade egyptiska tältet. Tältet, som är av trä, användes kring sekelskiftet av släkten von Essens söner i familjens strävan att stärka och dana dem till män. I tältet levde man vildmarksliv och sov i små bås på granris och ormbunksblad. Byggnaden var med på världsutställningen i Paris 1878. I två på senare år uppförda museibyggnader har Brandstorps hembygdsförening också samlat många intressanta föremål från trakten, varav många påminner om den livliga sjöfarten på Vättern.