Rävafallet

Vattenfall i Holmån på Hökensås.

Tämligen högt vattenfall med tidvis kraftigt vattenflöde, vanligtvis med stora isformationer på förvåren. Vattenbruset och bergsformationerna ger platsen en trolsk prägel.

Det bästa sättet att komma till Rävafallet är att köra till Sågaretorpet och parkera bilen där för att sedan ta en promenad på knappt en kilometer fram till fallet. Tänk på att det är naturstig med stenar och rötter.

Sågaretorpet 1 56693 Brandstorp