Habo kyrka

Vårt lands kanske mest särpräglade träkyrka finns i Habo. Den fick sin nuvarande utformning 1723 och är helt dekorerad med praktfulla målningar och snidade inventarier.

Den guidade visningen är en upplevelse. Målningarna, som täcker både väggar och tak, har motiv från Luthers lilla katekes - en sammanfattning av den kristna läran. Sommartid anordnas vägkyrka med kaffeservering.

Guidningar ges flera gånger dagligen under vägkyrkopierioden. Detta förutsatt att inga andra förrättningar pågår i kyrkan. Guidningarna är öppna för alla och är gratis, ingen föranmälan behövs. Guidningen pågår i cirka 20-30 minuter och startar med en kort andakt.

Habo kyrkby, Prästebolet 3 56691 Habo