Vagnhults soldattorp

Det gamla soldattorpet i Vagnhult, uppfört på 1700-talet, är ett av de mest ursprungligt bevarade soldattorpen i trakten.

Det gamla soldattorpet i Vagnhult, uppfört på 1700-talet, är ett av de mest ursprungligt bevarade soldattorpen i trakten. Till torpet tar man sig till fots antingen från gården Vagnhult eller från parkeringsplats vid riksväg 26/47 i höjd med Håknarp. Området kring torpet är sommartid mycket naturskönt.

Vagnhult 566 91 Habo