Kyrkestan

Fornlämning med bland annat en stor stenrektangel vars användning man ej har kunnat fastställa.

.Området tros ha varit en grav- och kultplats från tiden 500 f.k. - 500 e.kr.