Brandstorps kyrka

Brandstorps kyrka är en vacker och i flera avseenden märklig kyrka, som har åtskilligt av intresse att erbjuda besökaren. Kyrkogården inhägnas av en timrad stockgärdesgård.

Inhägnaden är unik och endast ett fåtal finns bevarade i Sverige. Kyrkan är byggd i trä i grekisk korsform och byggdes mellan åren 1694 och 1698. Vapenhuset tillkom år 1700 och sakristian år 1754. Den vackra plafondmålningen utfördes under år 1748 av Johan P. Kinnerus, Jönköping (som även utfört målningarna i Habo kyrka). Kyrkans klockstapel - av klockbockstyp - uppfördes år 1708. Unik är kyrkbalken av liggande timmer, vilken omger kyrkogården.

Brandstorps kyrkby 566 Habo